Marmara Yelken Kulübü
1958


Sportif Faaliyetler
Kurumsal Bilgiler

M.Harun Bozkurt

  
 

Ziyaettin İmer

 

Aydın Atalay

 

Tuluğ Edige

 

Okşan Yücel

 

Ali Alakuş

 

K. Celaleddin Alibeşeoğlu