Marmara Yelken Kulübü
1958


Sportif Faaliyetler
Kurumsal Bilgiler
... Bu haber 4755 defa okunmuştur.

... 20.04.2015 12:24:48

...Yazdır


                                                     

1958 yılı başlarında Tevhide Bidermann ve Faruk Birgen bir yelken kulübü kurmayı tasarladıklarından bahsederek benim de kendilerine katılmamı istediklerini bildirdiler.

Bu tasarılarına katılmayı arzu ettiğimden, on lira giriş aidatı ödeyerek teşebbüs halindeki kulübe kayıdımı yaptırdım. Kaydımı yaptırdığım zaman kulübün ismi MYK olarak kararlaştırılmıştı.

Tüzük hazırlanmasında kulübün forsunun renkleri ve şeklinin tayini çalışmaları yapıldı, Celal Ülken kulüp forsu ve rozet şekillerini çizdi, tüzüğe kaydettik. Diğer maddelerle ilgili uzun çalışma ve araştırmalarla bir tüzük hazırladık. Birçok tahsisat gel-gitlerinden sonra valilikçe kabul edilen tüzüğümüz B.T.G.M. gönderildi. Merakla dolu bir bekleyişten sonra kulübümüzün federe olarak tescil edildiğine dair cevap aldık ve İlk Genel Kurulumuzu 4 Nisan 1958'de Caddebostan'daki Balıkadamlar Kulübü'nün ilk lokalinde toplantıya davet ettik. Genel Kurulumuzu 11 kişi olan tüm üyelerimizle yaptık.

İlk Genel Kurul Mevcudumuz:

Celal Ülken
Faruk Birgen
Mecit Sakmar
Mithat Oranos
Mustafa Güldü
Şeref Üçer
Tevhide Biderman
         
Tuğrul Etik
Yılmaz Manisalı
Lütfullah Taşçı
Mithat Güldü
Ersin Alok

'dan müteşekkildi.

İlk Genel Kurul Başkanımız Sayın Mecit Sakmar'dı ve ilk yıllar bu görevi devamlı olarak üstlenmiştir.

Üye miktarı çok az olması sebebi ile bazı arkadaşlarımız organlarda çift vazife almaya mecbur kalmışlardır.

Bir yıl süreyle ilk yönetim kurulu başkanlığını Celal Ülken yapmıştır. Lokalimiz olmadığı için yönetim kurulumuz bir yıl süre ile başkanımızın ders kitapları ile dolu küçük talebe odasında toplanmış, mevcut şartlara uyarak kurulun iki üyesi iskemlede iki üyesi de karyolasının ayak ucunda oturarak vazife yapmıştır. Bu ilk yönetim kurulunda bulunuşumdan bana kalan derin hatıra çok genç başkanımızın, kurulunu son derece demokratik, hakşinas ve sabırla yönettiğidir.

Spor faaliyetlerinin başlaması, Yelken Federasyonu'nun miadı dolmuş yarış teknelerini kulübe vermesiyledir. Bu tekneler Tevhide hanımın bahçesinde yarışçılar tarafından tamir edilerek, boyanarak, yelkenleri de Tevhide hanımın eli ile yamanarak yarışa hazırlanırdı.

1960 yılı ortalarında içindeki şahsı çıkarmak şartıyla, şimdi sahibi olduğumuz arsayı büyük çabalarla kiraladık. Arsayı işgal eden şahsı çıkarmak, kiralamaktan çok daha zor oldu, Av. Selçuk ile nice maceralardan sonra işi halledebildik.

Kiraladığımız bu şirin arsanın tanziminde, ilk küçük sevimli lokalimizin inşaasında, süslemesinde Tevhide hanım ve Faruk beyin titiz uğraşları tatlı kulüp anılarımızdır.

Sevimli lokalimiz, güzel bahçemiz, minik kadromuzla kulübümüzün ilk balosu... Çok genç üye hanımlarımızın ilk baloda kokteyl servisleri, ilk caz, ilk danslar... Şimdi, o kokteyl servisi yapan minik üye hanımların, o zamanki yaşlarına erişen çocuklarını lokalimizde görmekteyiz.

Geçen iki üç sene ardından kiracılığın doğal rahatsızlığı ve huzursuzluğu başladı. Deniz kıyısında çamlık bir arsa, içinde yapılacak güzel bir lokalin hayali ve mali problemler... Çareler düşünülüyor, toplantılar yapılıyor, hesaplar ve kredi imkanları araştırılıyor.

Bir müteşebbis üye çıkıyor. Cemil Parman... Şirket kuruyor, kredi alınıyor, üyeler kısa ve uzun vadeli hisse senedi alıyorlar, bir miktar borç senetleri tanzim ediliyor... Şimdiki arsamız alınıyor, binamız yapılıyor, borçlar ödeniyor. Şimdi bunları düşününce ne kadar kolay geliyor, ama hiç de kolay olmadı çok, pek çok emekler verildi. Nice Yönetim Kurulları, üyelerimiz gece gündüz çalıştılar.

Bugüne kadar vazife gören yöneticilerin vs. tüm üyelerimizin her yapılanda katkıları ve emekleri olduğunu teşekkürle anıyorum.


Mithat ORANOS

  İlgili Fotoğraflar